Miễn Trừ Trách Nhiệm

Tất cả các thông tin trên Website đều được viết bởi đội ngũ có kinh nghiệm chuyên sâu và thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn phải có trách nhiệm về các thông tin bạn cho là đúng.

Người đọc có thể sử dụng bài viết, thông tin và những kiến thức trên Baucuavvip một cách tự do và dưới bất cứ mục đích gì (Có thể cá nhân hoặc cộng đồng). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc chia sẻ, sử dụng nội dung của người đọc nếu có ảnh hưởng tiêu cực nào xảy ra.

Chúng tôi đảm bảo các thông tin trên Web được lấy từ các nguồn đáng tin cậy và những kiến thức mới hữu ích chúng tôi muốn đem lại cho người đọc. Hơn nữa, các đường dẫn (URL) ra những trang web bên ngoài nằm ngoài khả năng kiểm soát của Baucuavvip. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính có sẵn của các website/links đó. Việc sử dụng website/links đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Baucuavvip sẽ luôn cố gắng giữ cho Website được hoạt động bình thường nhưng nếu có một vài trường hợp bất khả kháng như liên quan đến kỹ thuật đường truyền, hosting…(Nằm ngoài khả năng của Baucuavvip), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ cố gắng thông báo đến bạn ngay và lập tức có giải pháp thay thế phù hợp.